ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Emilia SOROKO (2013). Wybrane sposoby analizy autonarracji w diagnozie klinicznej na przykładzie paranoicznego zaburzenia osobowości // Self -narrative analysis methods in clinical diagnosis: The example of paranoid personality disorder. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 1, 9-62 .

Streszczenie  Summary   pdf  PL   EN


  

Jan CHODKIEWICZ, Ewa GRUSZCZYŃSKA (2013). Zmiany dobrostanu psychicznego, poczucia własnej skuteczności oraz strategii radzenia sobie ze stresem w trakcie stacjonarnej terapii osób uzależnionych od alkoholu // Changes in well-being, self-efficacy, and coping strategies during residential treatment of alcohol-addicted patients. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 1, 63-105.

Streszczenie  Summary   pdf  PL   EN


  

Joanna ULATOWSKA (2013). Wskaźniki kłamstwa w wypowiedziach na różne tematy //  Indicators of deception in different lie scenarios. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 1, 107-146.

Streszczenie  Summary   pdf  PL   EN


  

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT COMMUNICATIONS


 

Marcin RZESZUTEK (2013). Wypalenie zawodowe u psychoterapeutów i psychoterapeutek nurtu Gestalt i nurtu poznawczo-behawioralnego // Burnout syndrome in Gestalt and cognitive-behavioral male and female psychotherapists. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 1, 147-161.

pdf PL   EN

Autor: Karol Juros
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2014, godz. 16:57 - Karol Juros