ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Maria JARYMOWICZ (2013). Ideały jako regulatory funkcjonowania: złożoność ja-idealnego a przejawy postaw społecznych // Ideals as Regulatory Mechanisms: Ideal Self Complexity and Social Attitudes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 163-197.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


  

Anna SUCHAŃSKA, Agnieszka WORACH (2013). Złożoność koncepcji siebie a poczucie tożsamości // Self-Complexity and the Sense of Identity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 199-233.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


  

Malwina SZPITALAK, Karolina DUKAŁA, Romuald POLCZYK (2013). Rola wzmocnionej autoafirmacji i wzmocnionego niepowodzenia w redukowaniu efektu dezinformacji // Reinforced Self-Affirmation and Reinforced Failure Reduce Susceptibility to Misinformation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 235-261.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


  

Kamil IMBIR (2013). Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi // Origins and Sources of Emotion as Factors that Modulate the Scope of Attention. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 263-310.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


  

Ewelina PĘKALSKA (2013). Wpływ wielkości siatkówkowej na operacje wyobrażeniowe: rotacja, synteza, operacja złożenia // The Impact of Retinal Size on Mental Transformations in Imagery: Rotation, Synthesis Combination. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 311-342.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


   

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT COMMUNICATIONS


 

Magdalena SZUBIELSKA, Katarzyna JAROSZEK, Bartłomiej KILJANEK (2013). Koszty zmiany modalności we wzrokowo-dotykowym rozpoznawaniu scen // Costs of changing modality in visuo-haptic recognition of scenes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 2, 343-365.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Autor: Karol Juros
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2014, godz. 17:38 - Karol Juros