Duchowość i jej pomiar // Spirituality and its measurement

Redaktor // Editor  Marek Jarosz

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Paweł SOCHA (2013). Duchowość jawna i ukryta. Czy warto kruszyć kopie o naukowy status badania duchowości? // Spirituality: Explicit and Implicit. Hindrances to the Scientific Status of Research on Spirituality.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 3, 369-413.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Anna ZAWADZKA, Justyna ZALEWSKA (2013). Czy pokora może dawać szczęście? Związki pokory z aspiracjami i zadowoleniem z życia // Can Humility Bring Happiness in Life? The Relationship Between Life Aspirations, Subjective Well-Being, and Humility.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 3, 415-449.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Jarosław PIOTROWSKI, Katarzyna SKRZYPIŃSKA, Magdalena ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA (2013). Skala Transcendencji Duchowej. Konstrukcja i walidacja // The Spiritual Transcendence Scale. Construction and Validation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 3, 451-485.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Katarzyna SKRZYPIŃSKA, Karol KARASIEWICZ (2013). Granice duchowości – perspektywa druga – Kwestionariusz Sfery Duchowej // Boundaries of Spirituality – The Second Perspective –  Spiritual Sphere Questionnaire. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 3, 487-538.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Rafał BARTCZUK, Beata ZARZYCKA, Michał WIECHETEK (2013). Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych // The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Post-Critical Belief Scale. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 3, 539-585.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2014, godz. 15:30 - Karol Juros