ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


 
Katarzyna SIKORA (2013). Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów // Client’s welfare in psychologists’ ethics codes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 587-616.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


Paweł BOSKI (2013). Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów: Głos w dyskusji // Recipient's well-being  in psychologists' ethical codes - A voice in debate. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 617-631.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Jerzy BRZEZIŃSKI (2013). O dwóch rodzajach „odbiorców” działań zawodowych podejmowanych przez psychologów // On two kinds of “recipients” of professional actions undertaken by psychologists. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 633-647.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Agata CELIŃSKA-MISZCZUK (2013). Dobro odbiorcy usług psychologicznych a odbiorca tych usług: „Co” i „czy” definiować? // Client welfare and the client. what and whether to define? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 649-656.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Andrea FERRERO (2013). Komentarz do artykułu Katarzyny Sikory “Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów” // Comment on Katarzyna Sikora’s article: Client Welfare in Psychologists’ Ethics Codes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 657-667.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Adam NIEMCZYŃSKI (2013). Kim jest psycholog wśród ludzi? Na marginesie artykułu Katarzyny Sikory // Who is the psychologist among people?  Notes on the margin of Katarzyna Sikora's article. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 669-680.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Małgorzata TOEPLITZ-WINIEWSKA (2013). Czy można zdefiniować „dobro” klienta psychologa? // Is it possible to define the “welfare” of the psychologist's client? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 681-688.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Grzegorz WIĄCEK (2013). Dobro czy dobrostan osoby z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną? // The welfare or well-being of a person with severe multiple disabilities? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 689-699.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


Katarzyna SIKORA (2013). Odpowiedź na polemiki // Author’s response. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 16, 4, 701-720.

Streszczenie  Summary   pdf  PL  EN


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2014, godz. 20:46 - Karol Juros