ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Joanna DUDEK-GŁĄBICKA, Paweł OSTASZEWSKI, Stanisław MALICKI (2014). Transdiagnostyczne modele zaburzeń odżywiania i metody terapii, na przykładzie poznawczo-behawioralnego modelu Fairburna i terapii poprzez akceptację i zaangażowanie. // Transdiagnostic models of eating disorders and therapeutic methods: The example of Fairburn's Cognitive Behavior Therapy and Acceptance and Commitment Therapy. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 7-39.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Joanna RÓŻYCKA-TRAN, Jacek BUCZNY, Aleksandra FILA-JANKOWSKA (2014). Wpływ aktywizacji perspektywy noetycznej na przetwarzanie informacji. // The noetic perspective and information processing. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 41-103.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Dorota CZYŻOWSKA, Kamila MIKOŁAJEWSKA (2014). O związkach między religijnością a konstruowaniem tożsamości osobistej przez młodzież. // Religiosity and young people's construction of personal identity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 105-154.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Theodore D. KEMPER (2014). After the dialogical self, what? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 155-169.

Abstract   pdf  EN


 

Anna ZGLINICKA, Wojciech KULESZA (2014). Wpływ efektu kameleona na percepcję osób objętych stereotypem. // The chameleon effect and the stereotypes of nonbelievers held by religious persons. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 171-195.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


  

Adriana SCHETZ (2014). Minimalistyczny reprezentacjonizm ekologicznej teorii percepcji. // The minimalist representationalism of the ecological theory of perception. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(1), 197-235.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 20:11 - Ana Ivanova