Cechy osobowości i ich pomiar // Personality traits and their measurement

Redaktorzy // Editors:  Mariola Łaguna, Jan Cieciuch 

 

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Jan CIECIUCH, Mariola ŁAGUNA (2014). Wielka Piątka i nie tylko: Cechy osobowości i ich pomiar. // The Big Five and beyond: Personality traits and their measurement.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 239-257 .

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Bogdan ZAWADZKI, Jan STRELAU (2014). O (nie)trafności Ogólnego Czynnika Osobowości (GFP). // On the (in)validity of the General Factor of Personality (GFP).  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 259-290.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Oleg GORBANIUK, Natalia SZCZEPAŃSKA, Monika SUCHOMSKA, Ana IVANOVA, Milena ZYGNERSKA (2014). Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości innych osób. // Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 291-325.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Włodzimierz STRUS, Jan CIECIUCH, Tomasz ROWIŃSKI (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. // The Polish adaptation of the IPIP-BFM-50 questionnaire for measuring five personality traits in the lexical approach.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 327-366.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Ewa TOPOLEWSKA, Ewa SKIMINA, Włodzimierz STRUS, Jan CIECIUCH, Tomasz ROWIŃSKI (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. // The short IPIP-BFM-20 questionnaire for measuring the Big Five.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 367-402 .

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Mariola ŁAGUNA, Wacław BĄK, Ewelina PURC, Emilia MIELNICZUK, Piotr OLEŚ (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. // Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 403-437.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Krzysztof FRONCZYK (2014). Identyfikacja odpowiadania losowego lub nieuważnego w kwestionariuszu na przykładzie NEO-FFI. // The identification of random or careless responding in questionnaires as exemplified by the NEO-FFI.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(2), 439-473.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2015, godz. 10:30 - Karol Juros