ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


 

Jerzy BRZEZIŃSKI (2014). O tym co ważne, gdy myślimy o psychologii w Polsce // On What Is Important When We Think of Psychology in Poland. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 475-515.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

 

DYSKUSJA //DISCUSSION 


 

Gian Vittorio CAPRARA (2014). Uwagi do artykułu Jerzego Brzezińskiego // Comments on Jerzy Brzezinski Article. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 517-524.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Dariusz DOLIŃSKI (2014). Nie wszystko można zadekretować // Not Everything Can Be Decreed. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 525-532.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Janusz GRZELAK (2014). Psychologia polska, czy świata? // Polish or World Psychology? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 533-551.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Michał HARCIAREK (2014). Polscy psychologowie nie gęsi i swój język mają // Polish Psychologists are Not Geese and Have a Tongue of Their Own. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 553-564.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Wiesław ŁUKASZEWSKI (2014). O czym myślimy, a o czym nie myślimy?// What do We Think About and What do We Not Think About? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 565-580.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Katarzyna MARKIEWICZ (2014). Wirtualna przestrzeń współczesnej psychologii // The Virtual Sphere of Contemporary Psychology. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 581-591.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

John NEZLEK (2014). Znaczenie norm i wartości. Uwagi do artykułu Jerzego Brzezińskiego // The Importance of Norms and Values. Comments on Jerzy Brzezinski Article. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 593-602.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Santo F. Di NUOVO (2014). O badaniach w psychologii: Publikacja, ocena, zapobieganie patologiom nauki // On Research in Psychology: Publication, Evaluation, Prevention of Pathologies of Science. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 603-613.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


 

Jerzy BRZEZIŃSKI (2014). Czy warto (trzeba) dyskutować o różnych aspektach uprawiania psychologii w Polsce?// Is It Worth Discussing (or Is It Necessary to Discuss) Various Aspects of Practicing Psychology in Poland? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(3), 615-645.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2015, godz. 22:29 - Mariola Łaguna