ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Dariusz KROK (2014). Religijny system znaczeń i religijne radzenie sobie ze stresem a eudajmonistyczny dobrostan psychiczny // Religious meaning system, religious coping, and eudaimonistic well-being: Direct and indirect relations.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(4), 649-682.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


  

Beata ZARZYCKA (2014). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji Skali Komfortu i Zmagań Religijnych // The internal structure of the Polish adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(4), 683-710.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


  

Stanisław RADOŃ (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności: Polska adaptacja // The Five-Dimension Attentiveness Questionnaire: A Polish adaptation.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(4), 711-758.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Dorota KUNCEWICZ, Ewa SOKOŁOWSKA, Jolanta SOBKOWICZ (2014). Narracje rodziców i ich dorosłych dzieci o wychowaniu // The process of upbringing: An analysis of parents' and their adult children's narrations.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(4), 759-791.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT COMMUNICATIONS


 

Łukasz ZABOREK (2014). Znaczenie czynników osobowościowych i środowiskowych w radzeniu sobie z katastrofą: badanie powodzian // Selected personal and environmental aspects important in dealing with a catastrophe: Flood victim research report.  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 17(4), 793-818.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019, godz. 07:38 - Mariola Łaguna