ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Paweł STROJNY, Małgorzata KOSSOWSKA, Agnieszka STROJNY (2016). Kiedy potrzeba domknięcia sprzyja złożonemu poznaniu / When the need for closure promotes complex cognition.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 9-42.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Anna SZYMANIK-KOSTRZEWSKA (2016). Co oznacza atrakcyjność fizyczna? Dyskusja o definicjach i ujęciach / What is physical attractiveness? A discussion of definitions and paradigms.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 43-74.

Streszczenie Abstract pdf  PL  EN


 

Krystyna ADAMSKA (2016). Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji / Silence and breaking the silence in an organization.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 75-101.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Magdalena KACZMAREK, Piotr KACZMAREK-KURCZAK (2016). Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne / Personality traits and self-efficacy as predictors of business performance: A longitudinal study.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 103-137.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT REPORTS


 

Aleksandra KROGULSKA, Agnieszka NIEDŹWIEŃSKA (2016). Rola odroczenia czasowego w konformizmie pamięciowym / The role of time delay in memory conformity.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 139-157.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Krystyna SOCHACKA (2016). Porównanie wyników WISC-R i WAIS-R (PL) dzieci i adolescentów w badaniach podłużnych / A comparison of WISC-R and WAIS-R (PL)

scores of children and adolescents in a longitudinal study.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 159-178.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Marcin MOROŃ, Paulina GRZYWNOWICZ, Adam ŁOJAN, Marlena SZYSZŁOW, Ewa WARLEWSKA (2016). Wrażliwość na wzmocnienia a zazdrość w związkach romantycznych / Reinforcement sensitivity and jealousy in romantic relationships.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (1), 179-202.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016, godz. 18:18 - Ana Ivanova