Formowanie się tożsamości // Identity formation
Redaktorzy // Editors:  Anna I. Brzezińska, Jan Cieciuch

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Anna I. BRZEZIŃSKA, Jan CIECIUCH (2016). Formowanie się tożsamości w niestabilnych czasach

/ identity formation in unstable times.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 205-220.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Maria KŁYM-GUBA, Jan CIECIUCH (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: Wyniki badań podłużnych / The dynamics of identity exploration in various domains in early adolescence: The results of a longitudinal study.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 221-256.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Anna I. BRZEZIŃSKA, Konrad PIOTROWSKI (2016). Zmiana tożsamości w kontekście edukacyjnym: badania podłużne uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Identity change in the educational context: A longitudinal study of upper-secondary school students.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 257-296.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Alicja SENEJKO, Zbigniew ŁOŚ (2016). Postawy wobec globalizacji a style tożsamości / Attitudes toward globalization and identity styles.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 297-332.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Aleksandra PILARSKA (2016). Wielość ról a poczucie tożsamości u kobiet we wczesnym i późniejszym okresie dorosłości / Multiple roles and sense of identity among women in early and later adulthood.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 333-364.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Elwira BRYGOŁA (2016). Procesy formowania się tożsamości osobistej a właściwości osobowości autorskiej / Personal identity formation processes and the characteristics of self-authoring personality.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (2), 365-400.

Streszczenie Abstract  pdf  PL  EN


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2016, godz. 12:20 - Ana Ivanova