ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Nina Ogińska-Bulik (2016). Ruminacje a skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy w rodzinie / Ruminations and effects of trauma in women experiencing domestic violence.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 627-658.

Streszczenie Abstract  pdf       


 

Magdalena Szubielska, Ewa Niestorowicz, Bogusław Marek (2016). Jak rysują osoby, które nigdy nie widziały? Badania niewidomych uczniów / Drawing without eyesight. Evidence from congenitally blind learners.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 659-700.

Streszczenie Abstract pdf          


 

Anna Maria Zawadzka, Magdalena Iwanowska (2016). Materializm jawny i utajony a samoocena i gotowość do samonaprawy u młodzieży / Explicit and implicit materialism vs. self-esteem and readiness for self-improvement in young people.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 701-743.

Streszczenie Abstract pdf           


 

Stanisława Steuden, Paweł Brudek, Paweł Izdebski (2016). Polska adaptacja trzywymiarowej skali mądrości (3D-WS) M. Ardelt / A Polish adaptation of Monika Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS).

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 745-792.

Streszczenie Abstract pdf       


   

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT REPORTS


 

Marta Riess, Katarzyna Janoszczyk, Agnieszka Niedźwieńska, Peter G. Rendell (2016). Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych dorosłych i seniorów / Gender differences in prospective memory in young and older adults.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 793-812.

Streszczenie Abstract pdf           


 

Oleg Gorbaniuk, Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Przemysław Kot, Magdalena Kolańska (2016). Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych / Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait appeals in television advertising: A content analysis of commercials.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 813-839.

Streszczenie Abstract pdf           


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017, godz. 12:31 - Ana Ivanova