Religijność i duchowość w polskich badaniach psychologicznych // Religiosity and spirituality in Polish psychological research


Redaktorzy // Editors:  Jacek Śliwak, Michał Wiechetek, Beata Zarzycka, Rafał P. Bartczuk

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Jacek ŚLIWAK, Michał WIECHETEK, Beata ZARZYCKA, Rafał B. BARTCZUK (2017). Oblicza psychologii religii w Polsce / The faces of religiosity in Poland.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 11-19.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Władysław CHAIM (2017). Koncepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości / The theory of psychological types in the psychology of religion and spirituality.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 31-62.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN        


 

Andrzej GOŁĄB (2017). Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią / Belief and unbelief in God among Polish scholars and their views on the relationship between science and religion.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 63-97.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN        


 

Beata ZARZYCKA, Dominika ZIÓŁKOWSKA, Jacek ŚLIWAK (2017). Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji / Religious support and religious struggle as predictors of quality of life in Alcoholics Anonymous: Moderation by duration of abstinence.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 99-142.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Mirosław NOWOSIELSKI, Rafał P. BARTCZUK (2017). Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie dojrzewania – konstrukcja Skali Dekonwersji Adolescentów / A structural analysis of deconversion processes in adolescence: The construction of the Adolescent Deconversion Scale.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 143-190.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN       


 

Jarosław POLAK, Damian GRABOWSKI (2017). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) Everetta Worthingtona i współpracowników / Preliminary psychometric characteristics of the Polish version of the Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) by Everett Worthington and colleagues.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (1), 191-234.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN       

 

Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 11:23 - Ana Ivanova