Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne // Diagnosis of personality disorders: Selected methods and models of assessment

Redaktorzy // Editors:  Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki

 

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne / Diagnosis of personality disorders: Selected methods and models of assessment. 

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 235-245.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN   


 

Agnieszka Popiel, Eduardo Keegan, Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne / Personality disorders: A brief historical introduction.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 247-280.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Joos Bloo, Arnoud Arntz, Erik Schouten, Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej / The Borderline Personality Disorder Checklist: Psychometric evaluation and factorial structure in clinical and nonclinical samples.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 281-336.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Cory Newman, Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ) / Specificity of dysfunctional beliefs in personality disorders: Psychometric characteristics of the Polish translation and modified version of the Personality Beliefs Questionnaire (PBQ).
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 337-372.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Karolina Staniaszek, Agnieszka Popiel, Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych / Development and validation of the Polish experimental short version of the Young Schema Questionnaire (YSQ-ES-PL) for the assessment of early maladaptive schemas.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 373-427.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej / The Pathological Big Five: An attempt to build a bridge between the psychiatric classification of personality disorders and the trait model of normal personality.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 429-472.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Bogdan Zawadzki, Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości / The location of personality disorders in the Circumplex of Personality Metatraits.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (2), 473-512.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 12:43 - Ana Ivanova