ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Beata Daniluk, Aneta Borkowska. Rozumienie humoru przez osoby starsze i jego poznawcze uwarunkowania / Humor appreciation in elderly people and its cognitive determinants.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 619-660.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Dominik Borawski. Wspieranie rozwoju mądrości. Perspektywa dialogowa / Supporting the development of wisdom: The dialogical perspective.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 545-578.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Magdalena Zadworna-Cieślak. Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów / The measurement of health-related behavior in late adulthood: The Health-Related Behavior Questionnaire for Seniors.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 661-699.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Paweł Ziemiański. Władza deprawuje czy pozwala realizować cele? O perspektywach dominacji i funkcjonalności w psychologicznych koncepcjach władzy / Does power corrupt or does it facilitate goal attainment? Dominance and functionalist perspectives in psychological models of power.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 513-543.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Ryszard Klamut, Agata Kantor. Ocena demokracji i jej wybrane uwarunkowania w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku w Polsce / Democracy evaluation and its selected determinants in the context of the 2014 local elections in Poland.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 579-617.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018, godz. 14:32 - Ana Ivanova