Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Księdza Profesora Tadeusza Witkowskiego // Commemorative Book Dedicated to Memory of Rev. Professor Tadeusz Witkowski


 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Andrzej SĘKOWSKI, Wojciech OTRĘBSKI (2000). Prof. Dr Hab. Tadeusz Witkowski FDP (1935-2000) - twórca lubelskiej szkoły psychologii rehabilitacji // Prof. Tadeusz Witkowski FDP (1935-2000). The Founder of the Lublin School of Psychological Rehabilitation Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 5-24.

Summary   pdf  PL


 

Wojciech OTRĘBSKI, Andrzej SĘKOWSKI, Grzegorz WIĄCEK (2000). Bibliografia prac Prof. Dra Hab. Tadeusza Witkowskiego FDP // Bibliography of the Works by Prof. Dr Tadeusz Witkowski F.D.P. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 25-33.

pdf  PL


 

Jacek ŚLIWAK (2000). Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań altruistycznych. Przegląd badań // Social Situational Conditions of Altruistic Behaviours a Review of Researches Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 35-47.

Summary   pdf  PL


 

Agata STĘPNICKA (2000). Podmiotowe aspekty „ja” a koncepcja siebie // The Subject-related Aspect of „Self” versus the Conception of Oneself Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 49-70.

Summary   pdf  PL


 

Beata BAJCAR (2000). Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu // Multidimensionality of Personal Time Conceptions Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 71-93.

Summary   pdf  PL


 

Stanisława TUCHOLSKA (2000). Psychologiczna analiza przemocy seksualnej wobec dzieci // A Psychological Analysis of Sexual Aid for Children Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 95-105.

Summary   pdf  PL


 

Mariola SKOWROŃSKA, Leszek SZEWCZYK (2000). Cechy osobowości a percepcja bólu u dzieci i nastolatków z psychogennymi bólami brzucha i bólami głowy // Personality Traits and Pain Perception in Chil­dren and Adoles­cents with Abdominal Pain and Head­ache Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 107-129.

Summary   pdf  PL


 

Aleksandra JANKOWSKA (2000). Pamięć bodźców towarzyszących ekspozycjom własnej twarzy // Memory for the Coincidence of Our Own Face Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 131-142.

Summary   pdf  PL


 

Waldemar FRĄCKIEWICZ (2000). Percepcja twarzy: Schematy preferowane a rodzicielskie // The Perception of Face: The Preferred and Paren­tal Schemes Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 143-153.

Summary   pdf  PL


 

Dorota SZCZYGIEŁ, Alina KOLAŃCZYK (2000). Skala Poziomów Świadomości Emocji. Adaptacja skali Levels of Emotional Awareness Scale Lane’a i Schwartza // Adaptation of Lane’s and Schwartz’s Levels of Emotional Awareness Scale Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 155-179.

Summary   pdf  PL


 


RECENZJE // REVIEWS


 

Małgorzata SIEKAŃSKA (2000). Ireneusz Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 181-184.

pdf  PL


 

Rafał P. BARTCZUK (2000). Michael E. Mc Cullough, Kenneth I. Pargament, Carl E. Thoresen (red.), Forgiveness. Theory, Research, and Practice Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 184-188.

pdf  PL


 

Marian STEPULAK (2000). Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii (ks. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 3, 188-193.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:10 - Karol Juros