ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Józef KRÓL (2004). Psychologiczne koncepcje doświadczenia religijnego // Psychological conceptions of a religious expe­rience Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 5-21.

Summary   pdf  PL


  

Bartosz ZALESKI (2004). Zjawisko pozycjonowania w dialogowych teoriach osobowości // Positioning phenomena in dialogical theories of personality Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 23-43.

Summary   pdf  PL


  

Krzysztof FRONCZYK (2004). Palenie papierosów a cechy osobowości – przegląd badań // Smoking and personality traits – literature re­view Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 45-62.

Summary   pdf  PL


  

Hanna BEDNAREK, Justyna OLSZEWSKA (2004). Sprawność poznawczych operacji umysłowych a poprawność wnioskowania dedukcyjnego // Relationship between imagination and syllogistic reasoning Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 63-79.

Summary   pdf  PL


  

Piotr MARCHWICKI (2004). Style przywiązania a postawy rodzicielskie. Doniesienie z badań // Attachment styles and parental attitudes: An empiri­cal research Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 81-103.

Summary   pdf  PL


  

Jolanta TOMCZUK (2004). Związek empatii z  doświadczeniem – narracyjne badania eksperymentalne // The relationship between empathy and experience – narrative experi­mental studies Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 105-130.

Summary   pdf  PL


  

Maria KAŹMIERCZAK (2004). Empatia w strukturach organizacyjnych // Empathy in the working environment Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 131-144.

Summary   pdf  PL


  

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, POLEMIKI // REVIEWS, REPORTS, POLEMICS


  

Ewa BŁASZCZYK (2004). Bronisław Mierzwiński, Ewa Dybowska, Oblicze współczesnej rodziny polskiej Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 145-147.

pdf  PL


  

Jarosław KLEBANIUK (2004). Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 148-152.

pdf  PL


  

Katarzyna SALAMON, Ivan SHERSTYUK (2004). Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2004” Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 7, 2, 153-157.

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:25 - Karol Juros