ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Teresa RZEPA (2005). Psychologowie o sztuce życia // Psychologists about the art of living Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 7-22.
Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Hanna BRYCZ (2008). Spostrzeganie tendencyjności we własnym zachowaniu: wyznaczniki sytuacyjne // Perceiving biases in one's own behaviour: Situational determinants Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 23-42.
Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Iwona MADEJ (2005). Struktura skojarzeniowa znaku towarowego w marketingowej strategii jego rozszerzania / / The brand associative structure in the marketing strategy of brand extension Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 43-62.
Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Aneta MALISZEWSKA (2005). Afekt i poznanie w etnocentryzmie konsumenckim // Affect and cognition in consumer ethnocentrism Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 63-80.
Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Małgorzata TATALA, Maria MAŃKOWSKA (2005). Uczucia religijne dzieci w wieku przedszkolnym w świetle ich własnych wypowiedzi oraz w percepcji ich matek // Religious feelings in preschool children in self-reports and in reports of their mothers Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 81-104.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Dorota TURSKA (2005). Kreatywność prymusów gimnazjalnych // Creativity in the best students of junior high schools Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 105-120.

Streszczenie  Summary   pdf  PLJacek ŚLIWAK (2005). Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A-N // Altruism and its measurement - The Questionnaire A-N. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 121-144.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


   

Małgorzata SZCZEŚNIAK FMA (2005). Robert A. Emmons, Michael E. Mc Cullough, The psychology of gratitude Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 145-151.

pdf  PL


 

Justyna ISKRA (2005). Sprawozdanie z miedzynarodowej konferencji „Psychologia czasu: teoretyczne inspiracje - doświadczanie - temporalne kompetencje – podejścia badawcze" Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 8, 1, 152-154. 

pdf  PL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2013, godz. 07:35 - Karol Juros