Od Komitetu Redakcyjnego. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 7.

 

Pamięci Księdza Profesora Władysława Prężyny // In tribute to Rev. Professor Władysław Prężyna. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 9-10.

pdf  PL


  

Jerzy SZYMOŁON, Jacek ŚLIWAK (2006). Ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna – kapłan, psycholog i nauczyciel // Rev. Prof. Dr. Władysława Prężyna – the priest, the psychologist and the teacher. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 11-20.

pdf  PL


  

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Czesław S. NOSAL (2006). Doświadczenie numinosum, poznanie B, różne drogi religijności // Experience of numinosum, cognition of being and various ways to religion. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 21-36.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Rafał P. BARTCZUK, Marek JAROSZ (2006). Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta // The function of religiosity in the process of coping with stress. Kenneth I. Pargament’s theory. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 37-52.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Jacek ŚLIWAK (2006). Niepokój a religijność // Anxiety and religiosity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 53-81.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Adam BIELA (2006). Nowe zgromadzenia agoralne jako zbiorowe reakcje ludzi na świecie na wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II // New agoral gathering as a collective reaction of people in the world to the message of death of Pope John Paul II. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1,  83-93.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Andrzej E. SĘKOWSKI (2006). Stymulowanie rozwoju zdolności w świetle teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu Roberta J. Sternberga // Stimulation of gifts development in the light of R. J. Sternberg’s theory of successful inteligence. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 95-105.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Janusz KOSTRZEWSKI, Ewa ZASĘPA (2006). Cechy osobowości 10-, 13-letnich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną // Personality traits 10-, 13-aged children with mild mental retardation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 107-120.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Maria OLEŚ (2006). Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnienia // Psychological characteristics of children with high and low levels of loneliness. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 121-140.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Maria BRAUN-GAŁKOWSKA, Jolanta GIERA (2006). Reakcje dzieci na internowanie ojców – działaczy Solidarności // Children’s reactions to their father’s internment. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 141-158.

Streszczenie Summary   pdf  PL


  

Dorota KORNAS-BIELA (2006). Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych // Psychosocial aspects of early abortion. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 159-180.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Tytus SOSNOWSKI, Marek WIECH (2006). Przesądność i próba jej pomiaru: Kwestionariusz Otwartości Przekonań (KOP20) // Supersition and its measurement: Development of the Questionnaire of Belief Openness. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 181-203.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


  

Romuald JAWORSKI (2006). Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej // Proposal of Christian psychology. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 205-226.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

DYSKUSJA // DISCUSION


  

Jan CIECIUCH (2006). Rzetelność psychologii i chrześcijaństwo metapsychologii. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 227-229.

pdf  PL


  

Piotr FRANCUZ (2006). Psychologia chrześcijańska czy psychoterapia po chrześcijańsku? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 230-235.

pdf  PL


  

Andrzej GOŁĄB (2006). Empiryczna psychologia chrześcijan jako naukowa podstawa psychologii chrześcijańskiej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 236-238.

pdf  PL


  

Paweł KAWALEC (2006). Teoria sprawstwa osobowego u podstaw antynaturalistycznej psychologii. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 239-242.

pdf  PL


  

Krzysztof KRZYŻEWSKI (2006). Psychologia – w najlepszym razie – negativa. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 242-244.

pdf  PL


  

Czesław S. NOSAL (2006). Jest jedna psychologia jako nauka – chwała Bogu i ewolucji. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 244-249.

pdf  PL


  

Ryszard STACHOWSKI (2006). Co znaczy „chrześcijańska” w wyrażeniu „psychologia chrześcijańska”. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 250-255.

pdf  PL


  

Zenon UCHNAST (2006). Psychologia jako nauka humanistyczna. Podejście chrześcijańskie źródłem inspiracji. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 255-260.

pdf  PL


  

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


  

Romuald JAWORSKI (2006). Odpowiedź na polemikę. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 261-266.

pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Piotr K. OLEŚ (2006). Kilka dobrych powodów, dla których warto zajmować się nauką. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 267-269.

pdf  PL


  

Beata ZARZYCKA (2006). Stefan Huber, Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, Opladen: Leske–Budrich 2003. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 270-272.

pdf  PL


  

Michał WIECHETEK (2006). Ks. Józef Makselon, Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 273-277.

pdf  PL


  

Mariola ŁAGUNA (2006). Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej, Kraków, 9-10 września 2005 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 9, 1, 278-281.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2013, godz. 09:35 - Karol Juros