Piotr K. OLEŚ (2007). Od redakcji // Editorial Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 7-9.

pdf  PL


  

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Piotr ZIELIŃSKI (2007). Wpływ barw otoczenia na reakcje fizjologiczne i zachowanie – przegląd badań i próba oceny // Effects of environmental color on physiological reactions and behavior: A review and critical evaluation Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 11-25.

Streszczenie  Summary   pdf  PL 


  

Kinga TUCHOLSKA (2007). Osobowościowe korelaty wyznaczników kompetencji temporalnych – interpretacja wyników analizy kanonicznej// Personality correlates of temporal competence: The interpretation of canonical analysis results Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 27-57.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Sławomir ŚLASKI (2007). Zbigniew ZABOROWSKI, Związki form samoświado- mości z sytuacjami i ich wpływ na atrybucję // The associations of self-awareness with situations and their impact on attribution Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 59-70.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Dariusz KROK (2007). Psychologiczna analiza perswazji w przekazie informacji religijno-moralnych // Psychological analysis of persuasion in communicating religious and moral information Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 71-92.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Małgorzata SZCZEŚNIAK (2007). Wdzięczność w świetle wybranych koncepcji psychologiczno-społecznych // Gratitude in the light of chosen social-psychological theories Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 93-111.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Anna HUNCA-BEDNARSKA (2007). Zastosowanie J. E. Exnera „indeksu izolacji” do diagnozy schizofrenii // The application of J. E. Exner’s isolation index in the diagnosis of schizophrenia Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 113-132.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Beata ZARZYCKA (2007). Skala Centralności Religijności Stefana Hubera // Will Centrality of Religiosity Scale Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 133-157.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


  

Piotr JAŚKOWSKI (2007). Czy psychologia polska przetrwa do 2026 roku? // Will Polish psychology survive till 2026? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 159-172.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

DYSKUSJA // DISCUSSION


  

Jerzy Marian BRZEZIŃSKI (2007). Czy psychologii, a psychologii w Polsce w szczególności, coś zagraża? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 173-181.

pdf  PL


  

Maria LEWICKA (2007). O czarnych dziurach i o tym, czy warto pisać po polsku Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 181-184.

pdf  PL


  

Mariola ŁAGUNA (2007). Bardziej optymistyczne spojrzenie na rozwój psychologii Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 185-187.

pdf  PL


  

Edward NĘCKA (2007). Jaśkowski ma rację! Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 187-191.

pdf  PL


  

Włodzimierz ONISZCZENKO (2007). O przyszłości polskiej psychologii Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 191-193.

pdf  PL


 

Janusz TREMPAŁA (2007). Czy polska psychologia włączy się w główne nurty nauki światowej przed 2026 rokiem? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 194-197.

pdf  PL


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


  

Piotr JAŚKOWSKI (2007). Kilka uwag psychologa hobbysty na temat roku 2026 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 199-203.

pdf  PL


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Elżbieta TALIK, Wiesław TALIK (2007). John D. Mayer, Personality: A systems approach, Boston–Sydney: Pearson and AB 2007 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 205-207.

pdf  PL


  

Elżbieta BAJCAR (2007). II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Kraków, 20 marca 2006 roku Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 208-211.

pdf  PL


  

Karina KOSZNIK, Krzysztof KWAPIS (2007). Sprawozdanie z XIII konferencji Aktualia 2006 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 211-214.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:33 - Karol Juros