ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2010). Diagnoza oparta na dowodach empirycznych - czy potrzebny jest „polski Buros"? // Evidence-based assessment - do we need "Polish Buros"?   

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 7-27.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Andrzej PANKALLA, Joanna GROŃSKA-TURUNEN (2010). Sisu - fińska emocja kulturowa i jej mitoanaliza w koncepcji R. Shwedera // Sisu - Finnish cultural emotion and its myth analysis according to R. Shweder's concept. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 29-53.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Andrzej JASTRZĘBSKI (2010). O pewnej próbie stworzenia metapsychologii. Adrian van Kaam post mortem // On an attempt at constructing a meta-psychology. Adrian van Kaam post mortem. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 55-72.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Jolanta TOMCZUK-WASILEWSKA (2010). Przegląd narzędzi do pomiaru poczucia humoru // Review of sense of humor measures. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 73-100.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Oleg GORBANIUK, Jolanta DŁUGOBORSKA (2010). Atrybucja przyczyn sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach // Causal attribution of crisis situation in companies. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 101-123.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Krystian BARZYKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK, Agnieszka NIEDŹWIEŃSKA (2010). Rola wskazówek i przekonań w długotrwałej pamięci cen // The role of cues and beliefs in long-term memory for prices. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 125-144.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Magdalena SZUBIELSKA (2010). Zdolności wyobrażeniowe niewidomych dzieci w zakresie skaningu i rotacji kształtu dotykanych obiektów // The spatial imagery in blind children: Abilities to scan and rotate tactile objects' shapes. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 145-160.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Dariusz KROK (2010). System wartości a poznawcze i społeczne wymiary religijności // The values system and cognitive and social dimensions of religiosity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 161-182.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Aleksandra PILARSKA (2010). Cechy samoświadomości a nasilenie symptomów depresji // Characteristics of self-consciousness and intensity of depressive symptoms. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 183-199.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


     

Małgorzata SZCZEŚNIAK (2010). Susan Sprecher, Amy Wenzel, John Harvey (red.), Handbook of

relationship initiation, New York: Psychology Press, 2008. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 201-205.

pdf  PL


  

Piotr FRANCUZ (2010). Sprawozdanie z "International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences", Singapore, 26-28 lutego 2010 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 13, 2, 205-212.

pdf  PL

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 09:21 - Karol Juros