ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Anna GABIŃSKA, Bartosz ZALEWSKI, Bartosz SZYMCZYK, Hubert SUSZEK, Małgorzata JĘDRASIK-STYŁA (2012). Mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych w teorii dialogowego Ja // The mechanisms of mental health and mental disorders in the dialogical selftheory. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 7-26. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Anna BATORY (2012). Wielowymiarowe i dynamiczne Ja podstawą tożsamości // The multifaceted and dynamic self as the basis of identity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 29-47. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Malwina SZPITALAK, Romuald POLCZYK (2012). Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka // When does warning help and when does it harm? The impact of warning on eyewitness testimony. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 51-72. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Magdalena SZUBIELSKA (2012). Funkcjonowanie teorii umysłu u dzieci niewidomych // The functioning of the theory of mind in blind children. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 73-93. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Piotr HRECIŃSKI, Zenon UCHNAST (2012). Typy charakteru a obraz siebie // Character types and self-concept. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 95-115. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Tomasz BESTA, Magdalena BŁAŻEK (2012). Religijność poszukująca i fundamentalizm religijny: Dwa wymiary religijności w badaniach empirycznych // Quest religion and religious fundamentalism: Two dimensions of religious orientations in empirical studies. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 117-137. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

Ryszard KLAMUT (2012). Typy struktury sensu życia a treści celów wybieranych do realizacji // Types of structure of meaning of life and the content of goals set for accomplishment. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 139-158. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Agnieszka CZUSZ (2012). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 4, 159-160.

pdf  PL


 

Łukasz BAKA, Justyna TOMCZYK (2012). Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Jakość życia w pracy i poza nią”. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15,4, 161-163.

pdf  PL

 
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014, godz. 14:17 - Mariola Łaguna