ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


 

Maja FILIPIAK, Monika TARNOWSKA, Bartosz ZALEWSKI, Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2015).  O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce / On the system of continuing education in psychological assessment in Poland.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 159-183.

Streszczenie   Abstract   pdf  PL  EN


 

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


 

Peter HALAMA (2015). Kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej nie są niezależne od kompetencji w dziedzinach szczegółowych praktyki psychologicznej /
Competence in psychological assessment is not independent of competence in specific psychology area of practice. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 185-191.

Streszczenie   Abstract   pdf  PL  EN


 

Maciej KARWOWSKI, Joanna SZEN-ZIEMIAŃSKA (2015). Myślmy o diagnozie i diagnostach szerzej / Thinking more broadly about assessment (and diagnosticians). Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 193-203.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Piotr OLEŚ (2015). Kompetencja w diagnozowaniu, czyli o konieczności ustawicznego kształcenia / Competence in assessment: On the necessity of continuing education. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 205-216.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Ype H. POORTINGA (2015). Organizacja ustawicznego rozwoju zawodowego / The organization of Continued Professional Development. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 217-223.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Adam TARNOWSKI (2015). Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością / Continuing education As sharing the responsibility. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 225-231.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Małgorzata TOEPLITZ-WINIEWSKA (2015). Czy możliwe jest doskonalenie w diagnostyce psychologicznej bez określonego kontekstu praktyki? / Is psychological assessment training possible without a specific context of psychological practice? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 233-240.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORÓW // AUTHORS' RESPONSE


 

Maja FILIPIAK, Monika TARNOWSKA, Bartosz ZALEWSKI, Władysław Jacek PALUCHOWSKI  (2015). O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce - podsumowanie dyskusji / On the system of continuing education in psychological assessment in Poland: A discussion summary. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 241-260.

Streszczenie  Abstract   pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 14:40 - Ana Ivanova