ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Anna Filip, Arkadiusz Białek, Marta Białecka-Pikul. Rekursja jako wspólna podstawa procesów umysłowych, komunikacyjnych i językowych / Recursion as a common ground of mental, communicative, and linguistic processes.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 701-743.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Ewelina Cichoń, Radosław Kryciński, Marcin Florkowski, Remigiusz Szczepanowski. Metapoznanie nasila depresję poprzez cechę lęku: badania w populacji osób zdrowych psychicznie / Metacognition increases the severity of depression through trait anxiety in a nonclinical population.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 745-774.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Elżbieta Napora. Wsparcie społeczne dziadków i komunikowanie się z rówieśnikami jako predyktory prężności u adolescentów z rodzin samotnych matek / Grandparental social support and communication with peers as predictors of resilience in adolescents from single-mother families.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 775-814.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Dominika Karaś, Jan Cieciuch. Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff / Polish adaptation of Carol Ryff’s Psychological Well-Being Scales.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 815-853.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Bogusława Lachowska, Karolina Ludwikowska. Wyniki wstępnej walidacji polskiej wersji Skali Tolerancji Niejednoznaczności Wielorakich Typów Bodźców / The results of the preliminary validation of the Polish version of the Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 855-894.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Agnieszka Bożek, Aleksandra Tokarz. Kwestionariusz Zaangażowania w Działania Znaczące (KZDZ) B. Goldberg, E. S. Brintnell i J. Goldberga. Adaptacja Polska / The Polish adaptation of the engagement in meaningful activities survey (EMAS).

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 895-929.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019, godz. 07:39 - Mariola Łaguna