Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

Godziny przyjęć:

 

[obecnie] droga e-mail: kmikolajczuk[at]kul.pl

 

lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Instytutu

 

Przyjęcia w pokoju Collegium Iuridicum KUL – 102/B3

 

RADA INSTYTUTU

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak

ks. dr Grzegorz Bzdyrak

dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

ks. dr Adam Jaszcz

ks. dr Adam Kaczor

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

ks. dr Paweł Lewandowski

bp dr hab. Artur Miziński

dr Agnieszka Romanko

ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

ks. dr hab. Ambroży Skorupa

dr hab. Anna Słowikowska

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Wojciech Witkowski

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 

Skład Rady Instytutu do dnia 30 września 2019 r.

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak

dr Lidia Fiejdasz-Buczek

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Adam Jaszcz

ks. dr Adam Kaczor

ks. dr hab. Paweł Kaleta

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

bp dr hab. Artur Miziński

dr Agnieszka Romanko

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

dr Anna Słowikowska

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Wojciech Witkowski

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 
mgr lic. Małgorzata Oroń (przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich)
Paweł Robak (przedstawiciel studentów)

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021, godz. 17:22 - Magdalena Sawa