Władze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
  
  
Zarząd

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski - honorowy przewodniczący


Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - przewodniczący


Dr h.c. Zbigniew Wojciechowski - wiceprzewodniczący


Mec. Tadeusz Flis - sekretarz


Dr Paweł Zając - skarbnik


Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL - członek


Dr Małgorzata Makarska - członek


Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - członek

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski


Dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzW


Mgr Tomasz J. Stolarczyk

 

 

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 21:19 - Adam Jankowski