Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Przyjęcia interesantów w semestrze letnim:

wtorek: 11.30-12.30

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

Rada Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan WNH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
Dyrektor IFR

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL (przewodnicząca Rady)
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

dr hab. Edyta Kociubińska

prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

dr hab. Judyta Niedokos

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

prof. dr hab. Dorota Śliwa

dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Przedstawiciele młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz
Przedstawiciel studentów doktorantów

mgr Marlena Duda
Przedstawiciele studentów filologii romańskiej

Katarzyna Przygoda (studia I stopnia)

Robert Luba (studia II stopnia)

Przedstawiciel studentów hispanistyki

Aleksandra Jaskulska (studia I stopnia)

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, godz. 22:58 - Edyta Kociubińska