Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. „W kierunku Pomocy Ubogim” organizowane w ramach I-go Światowego Dnia Ubogich.

 

Sympozjum odbędzie się dnia 14 listopada 2017 roku (wtorek) w sala 105 w głównym budynku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6.

 

  Program: 
9:00 „Ubogi w nauczaniu Papieża Franciszka” - referat Ks. dra hab. Dariusza Lipca
9:20 „Ubogi w duszpasterstwie” - referat O. Rafała Sztejki SJ
9:40 „Jesteśmy blisko ludzkich potrzeb –  dobre praktyki MOPS w Stalowej Woli” - referat Pani mgr Małgorzaty Gotfryd

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, godz. 13:07 - Małgorzata Wolak