"Zygmunt August i unia lubelska"  to tytuł artykułu dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej, przygotowanego z okazji 450. rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w historii ojczystej.

 

O emigracyjnym pisarzu i edycji jego dzieł z udziałem pracowników KUL w Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pisze dr Paweł Panas.

 

Projekty dofinansowane w ramach Inkubatora Innowacyjności prezentują pracownicy Katedry Biologii Molekularnej i Katedry Psychologii Eksperymentalnej.