W kolejnym numerze "Przeglądu Uniwersyteckiego" ukażą się między innymi artykuły poświęcone:

- strategii umiędzynarodowienia KUL,

- nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego,

- absolwentom z początków Uniwersytetu Lubelskiego - ks. Antoniemu Marchewce i Jadwidze Orłowskiej,

- charytatywnym inicjatywom studentów,

- zmarłym w ostatnim czasie pracownikom naukowym.