W kolejnym numerze "Przeglądu Uniwersyteckiego" zamieszczone zostaną artykuły:

- ks. dra hab. Piotra Wiśniewskiego, prof. KUL o śp. ks. prof. Ireneuszu Pawlaku,

- prof. dra hab. Mariana Surdackiego o walce z pandemią dawniej i współcześnie,

- dra Pawła Fortuny o sztucznej inteligencji,

- Jadwigi Jaźwierskiej o wydanych wspomnieniach bibliotekarki Emilii Szeligi-Szeligowskiej,

- absolwentek KUL o zjeździe dawnych mieszkanek kampusu na Poczekajce.