W styczniowo-lutowym numerze 2020 r. ukażą się między innymi artykuły:

- o uroczystości wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi,

-  o Gratae Memoriae Signum Universitatis dla Wiesława Myśliwskiego, 

- o przekazaniu naszej Uczelni prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa,

- o zależności między postrzeganiem własnej rodziny przez uczniów a ich osiągnięciami szkolnymi,

- o ochronie danych osobowych w badaniach naukowych,

- o "sprawiedliwości klimatycznej" w ujęciu Światowej Rady Kościołów,

- o konferencji naukowej w 40. rocznicę śmierci ks. Wincentego Granata, rektora KUL w latach 1965-1970,

- o Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych.