Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przyznało stypendia studentom KUL. W ramach dwóch programów stypendialnych wsparcie otrzymało 15 osób. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 19 listopada 2019 r. Wśród stypendystów jest również student ze Stalowej Woli - Bartosz Kozioł. Gratulujemy!

 

W piątej edycji programu Startuj z TP KUL roczne stypendia otrzymało 7 studentów rozpoczynających studia na KUL. Przy ocenie wniosków brana była pod uwagę m.in. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz zaangażowanie społeczne kandydatów. Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów.

 

Działaj z TP KUL to program stypendialny, w którym doceniane są osoby bezinteresownie działające na rzecz uczelni, np. zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym, akcje charytatywne czy działania promujące uniwersytet. To stypendium przyznawane jest dwa razy do roku, na pięć miesięcy. W tym semestrze wsparcie finansowe otrzymało 5 osób. Towarzystwo Przyjaciół KUL docenia również utalentowanych studentów, zaangażowanych w działalność artystyczną. Stypendium otrzymało troje studentów należących do Chóru KUL.

 

7379_110281

7379_110284

7379_110276

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 15:39 - Małgorzata Wolak