prof. dr hab. Henryk Wąsowicz

Kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii 1. Telefon: (081) 445 40 27.
 2. e-mailhenwas@neostrada.pl
 3. Zainteresowanie naukowe: Chronologia i komputystyka; heraldyka; statystyka historyczna; hortologia; źródłoznawstwo; edytorstwo historyczne; prasoznawstwo
 4. Prowadzone zajęcia:
  • Nauki pomocnicze historii (proseminarium)
  • Nauki pomocnicze historii i historia średniowiecza (seminarium magisterskie i doktoranckie)
  • wykłady kursoryczne i monograficzne z nauk pomocniczych historii.
 5. Czas i miejsce zajęć
 6. Wybrane publikacje:
  • Kalendarz sylabiczny (Cisiojanus) do połowy XVI w, Lublin 1986
  • Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16 wieku, Lublin 1995
  • Kult Apostołów do końca XII w. w świetle hortologii, [w:] Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła, Lublin 1997, s. 259-306
  • Chrześcijańskie liczenie czasu, [w:] Tertio millenioadveniente, Lublin 2000, s. 31-75
  • Kalendarze (współautor), Lublin 2003
  • Intelektualne zabawy z czasem, [w:] Od genealogii do historii społecznej, Warszawa 2011, s. 117-161
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2016, godz. 23:29 - Piotr Rachwał