Pokaz kielecki obejmuje prace m.in. Kiejstuta Bereźnickiego, Edwarda Dwurnika, Andrzeja Dudzińskiego,

 Janusza Kapusty, Igora Mitoraja, Rafała Olbińskiego, Franciszka Starowiejskiego i Tadeusza Kantora.

Wystawa skupia zarówno mistrzów malarstwa, grafiki, plakatu, jak i świata teatru oraz kina;

 pokazane zostaną kadry z filmów "Kafka" Piotra Dumały,

Fotografie scenografii do filmu "Republika Marzeń" Alana Starskiego, kadry z filmu "Sanatorium Pod Klepsydrą",

  Witolda Sobocińskiego.


Przez swój świat Schulzem inspirowany poprowadzi nas także

Leszek Mądzik, autor aranżacji scenograficznej.

BRUNO SCHULZ - PRZENIKANIA

 

Był mi zawsze potrzebny, przeczuwałem jego stany, nastroje czy rozterki. W tej codzienności szarej, biednej i tragicznej odnajdywałem wielki kapitał o tajemnicy człowieka. Jego czytanie świata przez pryzmat lęku, marzenia i intensywną wyobraźnię w małym miasteczku jakim był prowincjonalny Drohobycz, dotyka tych pokładów naszego jestestwa, które ukryte są pod warstwą zewnętrznej codzienności. Ta codzienność to też pejzaż dzieciństwa, fascynacji prawie nieobecnym ojcem i opiekuńczą matką. To spacery z Nią otwierały młodemu Schulzowi krainy tajemne, które wrażliwy Bruno odkrywał.

Motywy wnętrza domu, z jego kolorytem i zapachem, przekładającymi się na surrealistyczne skojarzenia, zostają bardzo silnie utrwalone w twórczości tego artysty.

Anachroniczne istnienie w zderzeniu z nadwrażliwością rodzi fenomen człowieka zapisany i narysowany na kartach ksiąg niepozornego twórcy z galicyjskiego miasteczka.

Fascynacja kobietą, jej tajemnicą i erogennością zostawia trwały ślad w świadomości i podświadomości Schulza.

Zanurzenie się w biologię smaków czytania ciała kobiecego kierują autora „Księgi Bałwochwalczej” w stronę masochizmu, wyzwala kompleks kobiecości.

Ta przestrzeń prywatna, bardzo intymna nawet w tym wątku ma swoją szarość i mroczność.

Przeczucie jakie mam wobec życia i twórczości Schulza wyzwala we mnie obrazy, która pragnę przedstawić w przestrzeni przygotowanej wystawy.

To próba identyfikacji i afirmacji ducha i ciała jakie pozostawił po sobie ten zaledwie 50 lat żyjący człowiek.

Przejdziemy przez te dziwne przestrzenie (prywatne, wewnętrzne i zamknięte), które jak pisze Małgorzata Kitowska-Łysiak zdominowane są przez ciemną, ciążącą ku szarości i czerni kolorystykę.

 

                                                                                                                      Leszek Mądzik


Autorzy wystawy:

 

Jan Bończa-Szabłowski  -  scenariusz

Maciej Starczewski    -  współpraca

Leszek Mądzik   -  aranżacja scenograficzna

Jerzy Satanowski -   muzyka

Joanna Kaczmarczyk-  komisarz

Małgorzata Rupniewska  -  koordynator

Projekt W stronę Schulza opracowany przez FUNDACJĘ REPUBLIKA MARZEŃ

03-984 Warszawa, ul. Fieldorfa 10/97

tel. 0 601 22 90 86  e-mail: frm@poczta.onet.pl

współrealizowany z NARODOWYM CENTUM KULTURY

 


fotografie z aranżacji wystawy; fot. Marek Maciągowski.

s1_2048

 

 

 

 

s2_2048

 

 

 

 

s4_2048

 

 

 

 

 

s5_2048