dr Katarzyna Mariańczyk, mgr Małgorzata Maria Kulik

Wydział Nauk Społecznych

 

Projekt dotyczy problematyki obecności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych - tu: z akcentem na osoby głuchoniewidome.

 

Zaplanowane warsztaty mają na celu przybliżyć młodym ludziom problematykę niepełnosprawności poprzez próbę doświadczenia świata takiego, jakim doświadczają go osoby mające uszkodzony jednocześnie wzrok i słuch. Podjęte działania pozwolą uczniom zdać sobie sprawę, w pewnym zakresie, o wpływie tej niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie człowieka, z ograniczeń jakich w tymże funkcjonowaniu doświadczają osoby mające jednocześnie uszkodzony wzrok i słuch, ale także z możliwości przez te osoby posiadane.

 

Warsztat będzie obejmował krótkie wprowadzenie w problematykę funkcjonowania osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu tzn. zwrócenie uwagi, że wzrok i słuch to główne narzędzia poznawania świata. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość próby osobistego doświadczenia świata, którego nie widać i nie słychać (młodzież otrzymuje słuchawki oraz opaski na oczy). Zaplanowano ćwiczenie poruszania się w najbliższym otoczeniu z pomocą przewodnika oraz próby wykonywania prostych czynności np. nalewanie wody do kubka, poszukiwanie upuszczonego przedmiotu itp. Na koniec przewidziane jest dzielenie się wrażeniami, krótka dyskusja, wnioski.

 

Collegium Joannis Pauli II s. ???, uczestnicy 24

poniedziałek, 14 maja br., 12:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 11:52 - Andrzej Zykubek