Ewentualne pomoce w opracowywaniu i redakcji pracy dyplomowej

 

 

 Przykład cytowania (na podstawie Roczników Filozoficznych)

 

PRZYPISY

 • K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.
 • D. L. Rosenhan, M. E. Seligam. Psychopatalogia. T. 1. Warszawa: PWN 1994.
 • A. Bronk SVD. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński.Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345-370.
 • T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka filozofii analitycznej.Red. T. Szubka. Lublin: TN KUL 1995 s. 9.
 • Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. Stępień, T. Szubka. Lublin: TN KUL 1993.
 • T. Styczeń SDS. Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy? Roczniki Filozoficzne 42:1994 z. 2 s. 45-53.
 • A. P. Wejland. Ukryte porównania. Studia Socjologiczne 1991 nr 1 s. 91-108.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Berger P. L., Luckmann Th.: Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PWN 1983.
  Duchowość bezdroży. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1995. Homo meditans. T. 16.
 2. Oleś P.: Kryzys połowy życia u mężczyzn. Roczniki Filozoficzne 43:1995 z. 4 s. 91-108.
 3. Solecki T.: Gwiazda zaranna. W drodze 1989 nr 10 s. 53-58.
  Turowski J.: Przedmowa. W: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: TN KUL 1993 s. 5-6.
 4. Wójcik K.: Jan z Kluczborka. Lublin: RW KUL 1995 s. 59-62.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 11:27 - Andrzej Zykubek