Ważne terminy:

 

20 stycznia 2014 r. - nadesłanie zgłoszeń udziału w obradach oraz tytułów artykułów do monografii

15 lutego 2014 r. - przesłanie abstraktu referatu (objętość do 2000 znaków ze spacjami)

28 lutego 2014 r. - uiszczenie opłaty konferencyjnej

30 kwietnia 2014 r. - przesłanie tekstów artykułów do monografii

 

 

Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej.

 

Wymogi_redakcyjne_ochronakonsumentow.doc

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014, godz. 10:00 - Małgorzata Ganczar