WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA KNSP KUL

Harmonogram:

- krótkie wystąpienie Prezesa oraz Kurator Koła

- wybory Prezesa Koła

- wybory zarządu Koła

- wybory komisji rewizyjnej Koła

- wybory redaktora naczelnego Lubelskich Zeszytów Prawniczych

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w dniu 9 lipca 2021 r. o godzinie 19.00 rozpoczął Prezes KNSP KUL, przybliżając sylwetki kandydatów. Po oficjalnym otworzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła, nastąpiło głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Prezes KNSP KUL- Franciszek Wróblewski

Wiceprzewodniczący- Natalia Skrok

Skarbnik- Paulina Janik

Sekretarz- Julia Kobos

Członkowie Zarządu- Ewelina Cygan, Renata Wojtaszko

Członkowie Komisji Rewizyjnej- Wiktoria Sypka, Weronika Dziedzic, Daniel Majchrzak

Redaktor Naczelny Lubelskich Zeszytów Prawniczych- Wiktoria Sypka

Walne Zgromadzenia Członków KNSP KUL uchwaliło Prezesa, Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz Redaktora Naczelnego Lubelskich Zeszytów Prawniczych na rok 2021/2022.

Autor: Natalia Skrok
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021, godz. 20:15 - Natalia Skrok