TEATR IM. J. OSTERWY


Prowadzący zajecia: Mgr Anna M. Piechówka

Termin zajęć: Uzgadniany każdorazowo ze studentami w zalezności od proponowanych terminów prac w teatrze

Miejsce zajęć: "Teatr im. J. Osterwy"


Opis zajęć: Celem zajęć będzie teatralna analiza dramatu i relacja: tekst dramatu a scenariusz. Uczestnicy zapoznają się z pracą aktorów nad rolą, koncepcją reżyserską powstającego przedstawienia i przygotowaniami scenograficznymi.

Bibliografia: I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988;
P. Szondi, Teorie nowoczesnego dramatu, Warszawa 1976;
M. A. Allevy-Viala, Inscenizacja romantyczna we Francji, Warszawa 1958;
Wprowadzenie do nauki o teatrze, wybór i oprac. J. Degler, t. 2 (O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego), Wrocław 1976.

Zaliczenie: Na podstawie aktywnego uczestnictwa w spotkaniach oraz po napisaniu 1 recenzji w semestrze ze spektaklu przy którego próbach i premierze studenckiej uczestniczyła grupa.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2011, godz. 10:37 - Mariusz Lach