Prowadzący zajęcia: Dr Leszek Mądzik

 

Opis zajęć: Program zajęć obejmuje omówienie twórczości: Edwarda Gordona Craiga, Tadeusza Kantora, Mariana Kołodzieja, Andrzeja Kreutz Majewskiego, Krystiana Lupy, Józefa Szajny, Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Bibliografia:
E. A. Craig, Gordon Craig. Historia życia, Warszawa 1976;
M. Czanerle, Szajna, Gdańsk 1974;
J. Kłossowicz, Tadeusz Kantor. Teatr, PIW, Warszawa 1991;
M. Kołodziej, Kołodziej w skali 1:20, katalog wystawy w Pałacu Opatów w Oliwie 1990;
Andrzej Majewski, Arkady 1987;
A. Micińska, Witkacy, Interpress; G. Niziołek, Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy, Universitas Kraków 1997.

Zaliczenie: Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 08:42 - Mariusz Lach