Do projektu przyjmowani są studenci ostatnich roczników, studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych, z kierunków, które posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Osoby uczestniczące w projekcie, na etapie warsztatów, z kierunków nie posiadających pozytywnej oceny PKA niestety, zgodnie z decyzją NCBiR nie będą mogły zostać zakwalifikowane do kolejnych etapów projektu.

*****

 

Informujemy, że zaświadczenia o odbytych przez uczestników projektu warsztatach  analitycznych, interpersonalnych oraz przedsiębiorczości są do odbioru  w Gmachu Głównym w pokoju 100.


 

 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 22:15 - Justyna Tarkowska