W projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent" zaplanowano trzy rodzaje warsztatów dla uczestników: 

- społeczny (10 godzin)

- interpersonalny (10 godzin)

- przedsiębiorczy (10 godzin)

 

Realizowane są one w dziesięcioosobowych grupach, które dobierane są zgodnie z wybranymi obszarami.

 

Harmonogram warsztatów

 

W tym miejscu pojawiają się informacje na temat obecnie realizowanych warsztatach.

 

 

Grupa 1

 

w. interpersonalny - 08.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 30.01.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 29.01.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 2

 

w. interpersonalny - 23.03. 2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 19.03.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 23.02.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 3

 

w. interpersonalny - 11.03.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 10.03.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 28.01. 2018 - godz. 9:00 - DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 4

 

w. interpersonalny - 09.03. 2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 07.02.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 25.02.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 5

 

w. interpersonalny - 07.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 06.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 18.03.2018r. - godz. 9:00 - DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 6 

 

w. interpersonalny - 06.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 07.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 08.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 7

 

w. interpersonalny - 10.03.2018r. - godz. 9:00 - DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 04.02.2018r. - godz. 9:00 - DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 03.06.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 8 

 

w. interpersonalny - 16.03. 2018 - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 18.03.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 29.01.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 9

 

w. interpersonalny - 22.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 05.05.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 06.05.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 10

 

w. interpersonalny - 18.03. 2018 - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 17.03.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 11.04.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 11 

 

w. interpersonalny -02.02.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 14.01.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 04.04.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 12

 

w. interpersonalny - 10.03.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70 

w. społeczny - 11.03.2018 - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 09.03. 2018 - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 13

 

w. interpersonalny - 08.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 07.04.2018r. - godz. 9:00 - DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 26.02.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 14

 

w. interpersonalny - 31.01.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 27.02.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-207 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 17.03.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 15

 

w. interpersonalny - 14.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 15.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 06.05.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 16

 

w. interpersonalny - 22.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 25.03.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 06.05.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 17

 

w. interpersonalny - 24.03.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 22.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-236 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 03.06.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Grupa 18

 

w. interpersonalny - 20.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-227 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. społeczny - 25.04.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-238 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

w. przedsiębiorczy - 02.06.2018r. - godz. 9:00 - sala DMM-219 ul.Droga Męczenników Majdanka  70

 

Edycja I i II została zakończona.

 

Materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem warsztatów

W związku z realizacją projektu "Aktywny student - aktywny absolwent" - (edycja w roku ak. 2016/17) zapraszamy pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do składania oferty dydaktycznej na prowadzenie warsztatów w siedmiu możliwych obszarach umożliwiających studentom zwiększanie poziomu kompetencji: INTERPERSONALNYCH, SPOŁECZNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH.

 

Wymagania wstępne dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych:
- wykształcenie wyższe

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć warsztatowych

 

Dla zachowania ram merytorycznych realizowanego projektu załączamy wytyczne dla poszczególnych kompetencji.

UWAGA: Załączone ekspertyzy stanowią wyłącznie wzór do stworzenia indywidualnego programu!

 

Obecnie prowadzimy nabór w 7 obszarach:

 

  • ochrona zdrowia,
  • resocjalizacja i rehabilitacja,
  • wychowanie i opieka,
  • zarządzanie personelem,
  • zarządzanie firmą,
  • funkcjonowanie w mediach,
  • zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

Poniżej znajdują się materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych. Uzupełnione sylabusy należy złożyć osobiście do Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL

 

 

sylabus_-_interpersonalny_1

 

sylabus_-_spoleczny_1

 

sylabus_-_przedsiebiorczy_1

 

ekspertyza_-_w._interpersonalny_i_spoleczny

 

ekspertyza_-_w._przedsiebiorczy

 

SYLABUSY MOŻNA ZŁOŻYĆ DO DNIA 29.03.2017 r. DO g. 14:00 (w godzinach pracy biura projektu)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura.

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, godz. 10:03 - Mateusz Prucnal