3.5.1. Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

 

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,

I rok, II stopnia,

IV rok, studia jednolite magisterskie,

III rok, studia inżynierskie.

 

Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

 

Przedsiębiorczych,

Informatyczno/analitycznych,

Interpersonalnych,

Zawodowe.

 

Dwie pierwsze kompetencje realizowane są na przedostatnim roku studiów, natomiast dwie kolejne na ostatnim. 

Z każdej kompetencji student może wybrać jedną formę wsparcia co łącznie da trzy warsztaty (za które student uzyska zaświadczenie) i jedno certyfikowane szkolenie (student uzyskuje certyfikat). Na ostatnim roku student bierze udział w zespole projektowym realizując projekt/tworząc rozwiązanie dla danego problemu.

 

 

Jeśli chcesz:

rozwijać swoje kompetencje,

nawiązać kontakty z pracodawcami i zaprezentować im swoje kompetencje,

a po zakończeniu studiów  szybko i skutecznie odnaleźć się na rynku pracy.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty rekrutacyjne uczestnika należy złożyć w biurze pok. C-314, C-316 (III piętro, Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin). Pobierz i wydrukuj:

 

1. Formularz zgłoszeniowy (BUSINESS, LAW, ENGINEERING, HUMANITIES, NATURAL SCIENCES, IT)

2. Deklaracja udziału

3.Oświadczenie uczestnika

 

Przed rozpoczęciem i na zakończenie wszystkich form wsparcia student zobowiązany jest do wykonania bilansu kompetencji:

LAW: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=1

BUSINESS: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=2

ENGINEERING: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=3

HUMANITIES: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=4

NATURAL SCIENCE: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=5

IT: https://ankiety.kul.pl/index.php/929168?newtest=Y&lang=pl&obszar=6

 

 

Biuro Projektu:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. C-314, C-316

e-mail: rektrutucrk@kul.pl

tel. 81 445 39 95, 81 445 39 96, 81 445 39 97

Autor: Magdalena Głuchowska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019, godz. 14:46 - Magdalena Głuchowska