red. Józef Szopiński

 

Warsztat 1 (I rok)

 

1. Specyfika pracy dziennikarza kulturalnego w radio, telewizji, prasie i redakcjach internetowych.

2. Pisanie i redagowanie newsów kulturalnych.

3. Zdobywanie i negocjowanie patronatów medialnych.

4. Organizowanie konferencji prasowych.

5. Promowanie kultury za pomocą mediów społecznościowych.

6. Komunikacja na linii instytucja kultury – redakcja.

7. Jak promować wydarzenia kulturalne w radio.

8. Jak promować wydarzenia kulturalne w telewizji

9. Jak promować wydarzenia kulturalne w prasie

10. Jak promować wydarzenia kulturalne w internecie.

11. Sztuka udzielania wywiadów i wystąpień publicznych.


 

Warsztat 2 (II rok specjalizacji)

 

1. Kultura na Twitterze.

2. Budowanie i zarzadzanie newsletterem instytucji kultury.

3. Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami.

4. Tajniki wystąpień publicznych.

5. Jak zadbać o to, aby dobrze wyglądać podczas wywiadu telewizyjnego.

6. Jak zadbać o atrakcyjność przekazu podczas wywiadu radiowego.

7. W jaki sposób przygotowywać „presspack” dla dziennikarzy prasowych.

8. Jak wykorzystać serwis społecznościowy „Youtube” do promowania instytucji kulturalnej.

9. Jak redagować treści na strony www.

10.W jaki sposób dobrze wydać pieniądze na reklamę outdoorową wydarzenia kulturalnego.

11. Media publiczne a media komercyjne – kultura.

 


 

Warsztat 3

 

praktyki w mediach i instytuacjach kultury

wróć

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013, godz. 15:40 - Małgorzata Peroń