Zapraszamy studentów ochrony środowiska uczelni wyższych m. Lublin oraz absolwentów ochrony środowiska do 1 roku od ukończenia studiów do uczestnictwa w bezpłatnych 2-dniowych warsztatach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w województwie lubelskim:


Termin:            I edycja 18 - 19 listopada 2010 roku w godz. 10.00-17.00

                       II edycja 22 - 23 listopada 2010 roku w godz. 10.00-17.00


Miejsce:           LFOŚN, ul. Długa 13 a, 20-346 Lublin

 

  • Pierwszy dzień warsztatów poświęcony będzie zagadnieniom związanym ze spalaniem odpadów oraz z gospodarką odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi na terenie województwa lubelskiego.
  • Drugi dzień warsztatów przeznaczony będzie na poznanie podstaw dydaktyki pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach kształcenia oraz zasadom tworzenia konspektów zajęć.

 

Uczestnicy otrzymają ciekawe materiały warsztatowe. Gwarantujemy również przerwę kawową i posiłek. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów jest napisanie scenariusza zajęć z powyższej tematyki.

 

Celem warsztatów jest wyłonienie grupy 20 animatorów edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami, którzy wezmą czynny udział w projekcie „Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i poużytkowych na terenie województwa lubelskiego poprzez działania edukacyjno-demonstracyjne i monitoring". Zadaniem animatorów będzie prowadzenie płatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego oraz udział w pozostałych działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu m.in. przeprowadzenie gier miejskich, prowadzenie happeningów w centrach handlowych. Ponadto animatorzy przejdą dodatkowe warsztaty z technik kreatywności i prezentacji.

 

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w warsztatach na formularzu zgłoszeniowym i odesłanie go e-mailem na adres: rcee@lfosn.org.pl lub przesłanie faxem na nr: 081 744 46 57


do dnia 15 listopada br.


Informujemy, że o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Więcej informacji otrzymają Państwo pod nr tel. 081 744 48 25.

 

źródło: Lublin segreguje odpady

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 17:54 - Weronika Goraj