W dn. 14-24 kwietnia br. zajęcia "Warsztaty dziennikarskie" (30 godz. dyd.) dla studentów Filologii słowiańskiej, specjalność: "Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej", poprowadzi dr Roman Shulyk - pracownik naukowo-dydaktyczny, przedstawiciel partnera zagranicznego projektu - Narodowego Uniwersytetu "Akademii Ostrogskiej" z Ukrainy.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2015, godz. 13:49 - Urszula Czyżewska