Dnia 29 października 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziła Weronika Goraj z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska KUL JP II.  Celem warsztatów było  rozbudzenie motywacji w uczniach  do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. W 3 godzinnych zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klasy VI.

 

 

Uczniowie z sandomierskiej podstawówki podczas badania właściwości wody z Wisły.

 

Na początku zajęć uczniowie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę przyrodniczą. Hasło krzyżówki „nie pływam w śmieciach”, odnoszące się do projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka wprowadziło uczestników w tematykę warsztatów, przy okazji prowadzący wyjaśnił również ideę całego projektu.

 

Zajęcia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. Podczas burzy mózgów uczniowie razem z prowadzącym szukali odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest rola wody w przyrodzie?, dlaczego woda jest ważna dla naszego organizmu?, w jakiej postaci woda występuje na Ziemi?, ile procent naszego globu stanowią lądy, a ile woda? Pokazano również jak wygląda cykl hydrologiczny, czyli obieg wody w przyrodzie. W dalszej części prezentacji wyjaśniono pojęcie „rzeka”, przedstawiono budowę oraz przekrój poprzeczny przez dolinę rzeczną. Następnie poruszono zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia wód. Uczniowie zapoznali się z klasyfikacją wód pod względem ich czystości oraz podstawowymi parametrami mierzonymi w celu określenia stopnia zanieczyszczenia (zawartość fosforanów, azotanów, Fe itp.).  Ostatnim teoretycznym zagadnieniem był biomonitoring. Uczestnicy poznali tę formę oceny stanu ekosystemu na podstawie obecności i liczebności wybranych organizmów oraz dowiedzieli się co to jest i jakie cech powinien mieć bioindykator.

 

W części praktycznej uczniowie mieli za zadanie dokonać analizy właściwości fizykochemicznych wody pobranej z rzeki Wisły. Młodzież podzielona na grupy z pomocą prowadzącego oznaczyła zawartość:  fosforanów, żelaza,  azotu amonowego oraz azotanowego. Korzystając z phmetru zmierzyli również wartość pH, oraz zbadali takie parametry jak: barwa, zapach, mętność/przeźroczystość wody. Kolejnym praktycznym zadaniem do wykonania było przeprowadzenie oceny stanu ekosystemu poprzez biomonitoring. Uczniowie za pomocą specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych (podbieraki, sita, kuwety, pęsety, lupy, plastikowe pojemniki) mieli odnaleźć w pobranym wcześniej z dna rzeki materiale organizmy wodne. Za pomocą przewodników oraz specjalnie do tego opracowanego klucza bioindykatorów oznaczyli dane gatunki, a następnie na ich podstawie dokonali oceny stanu zanieczyszczenia wody w rzece.

 

Na zakończenie warsztatów poruszono problem braku wody na świecie oraz wspólnie stworzono listę codziennych czynności za pomocą których możemy oszczędzać wodę, która jest źródłem wszelkiego życia na Ziemi.

 

Podczas warsztatów uczniowie wykazali się dużą aktywnością i zainteresowaniem prezentowanym tematem. Z pewnością „lekcja” ta pozwoliła rozbudzić w młodych ludziach poczucie, że warto chronić i właściwie gospodarować zasobami wodnymi.

 

więcej zdjęć z warsztatów w galerii!!!

zpraszamy również na stronę Kajakowego Patrolu św. Franciszka

oraz na www.nieplywamwsmieciach.pl

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2010, godz. 20:58 - Weronika Goraj