22 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II z Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziła Joanna Szucka z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji uczniów do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym.
            Warsztaty rozpoczęły się od przywitania z uczniami i zapoznania z projektem Kajakowy Patrol Św. Franciszka. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna. Uczniowie bardo chętnie odpowiadali na zadawane pytania i wykazali się bardzo dużą wiedzą na tematy związane z wodą. Podczas prezentacji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na tematy, czym jest woda, ile wody mamy na Ziemi, zawartości wody w różnych organizmach żywych, zużycia wody w domach oraz zanieczyszczeń ekosystemów wodnych. Uczniowie zdobyli także nową wiedzę związaną z biomonitoringiem, organizmami wskaźnikowymi i klasami czystości wód.
            Po wprowadzeniu teoretycznym nastąpiła praktyczna część warsztatów, która najbardziej podobała się uczniom. Badania wody rozpoczęły się od porównania właściwości fizycznych, m.in. barwa i zapach, wody z kranu i z Zalewu Zembrzyckiego. Następnie wykonane zostały doświadczenia sprawdzające właściwości wody, jako rozpuszczalnika różnych substancji. Kolejnym etapem było porównanie właściwości chemicznych próbek wody. Uczniowie brali bardzo aktywny udział w wykonywanych doświadczeniach. Największe wrażenie na uczniach wywarły oznaczenia twardości całkowitej i węglanowej. Po wykonaniu doświadczeń uczniowie porównali obie próbki wody pod względem właściwości chemicznych i wskazali różnice pomiędzy nimi.
            W ramach podsumowania warsztatów uczniowie rozwiązali krzyżówki, które sprawdziły zdobytą przez nich wiedzę. Na koniec nastąpiło wręczenie pamiątek oraz pożegnanie z uczniami.
            Uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej wykazali się ogromną wiedzą na temat wody. Byli bardzo aktywni przez całe warsztaty oraz doskonale rozumieli potrzebę racjonalnej gospodarki wodnej i konieczność ochrony ekosystemów wodnych. 
Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 12:47 - Angelika Żurawska