Kolejnym prowadzącym zajęcia "o wodzie" w ramach Kajakowego Patrolu św. Franciszka był Wojtek Pacana z KNSOS. Warsztaty tym razem odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej na Podkarpaciu.

 

Jak wynika z założeń projektu, cel warsztatów jest jasny - rozbudzić motywację w uczniach  do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Mamy nadzieję, że i tym razem młodzi ludzie nie pozostali obojętni na przekazane im treści. A nowych informacji i ciekawych doświadczeń zapewne nie brakowało. Poza ogólnymi wiadomościami teoretycznymi związanymi z wodą - źródłem wszelkiego życia na Ziemi uczestnicy wykonywali też zadania praktyczne. Dotyczyły one właściwości fizykochemicznych wody oraz biomonitoringu.

Uczniowie badali zapach, barwę, temperaturę wody, jej zasadowość, twardość węglanową i całkowitą oraz zawartość różnych związków chemicznych np. azotanów.

 

          

 

Warsztaty z młodymi ludzmi niosą wiele korzyści. Dla nas jako prowadzących to doskonał możliwośc zdobycia doświadczenia w dziedzinie edukacji ekologicznej. Najważniejsze jednak to, co dają uczestnikom, bo lekcja przyrody w terenie prowadzona nie przez nauczyciela i z wykorzystaniem różnorodnych pomocy naukowych (zestawy do badania wody, lupy, podbieraki itp.) wydaje się być skutecznym narzędziem w edukacji młodych obywateli.

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2010, godz. 20:28 - Weronika Goraj