9 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. W 3-godzinnym cyklu zajęć wzięło udział 27 uczniów z klasy V. Warsztaty poprowadziła Magdalena Malec z KNSOS KUL.

 

 

 

 

Warsztaty składały się z dwoch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części warsztatow poprzez luźną rozmowę z młodymi o wodzie wprowadziłam dzieciaki  w temat warsztatów. Uczniowie odpowiedzieli na następujące pytania: jaka jest rola wody w przyrodzie?, w jakiej postaci woda występuje na Ziemi?, ile procent naszego globu stanowią lądy, a ile woda? dlaczego woda jest ważna dla naszego organizmu? Piątoklasiści umieli sami omowić obieg wody w przyrodzie, co zrobiło na mnie duże wrażenie. Nie mieli rownież problemu z nazwaniem pszczegolnych procesow przemiany stanow skupienia wody.Uczniowie zostali zapoznani z klasyfikacją wód pod względem ich czystości oraz podstawowymi parametrami mierzonymi w celu określenia stopnia zanieczyszczenia wód (zawartość fosforanów, azotanów, Fe itp.).

 

Część praktyczna cieszyła się większym zainteresowaniem wśród młodych uczestników, gdyż  sami mogli zbadać właściwości fizykochemiczne pobranej przeze mnie wody z Bystrzycy. Organoleptycznie uczniowie ocenili parametry fizyczne takie jak: barwa, zapach, mętność/przeźroczystość wody. Do zbadania właściwości chemicznych wykorzystali zestawy do badania wody. Młodzież z pomocą prowadzącego oznaczyła zawartość:  fosforanów, żelaza,  azotu amonowego oraz azotanowego. Oznaczono również wartość pH oraz twardość wody. Analizę powyższych właściwości przeprowadzono zarówno dla wody pobranej z rzeki jak i wody wodociągowej. Następnie wspólnie przeanalizowano uzyskane dane. Porównano zawartość związków chemicznych w wodzie kranowej oraz tej pochodzącej z naturalnego cieku wodnego jakim jest Bystrzyca. 

 

Uczestnicy warsztatów podczas badania właściwości fizykochemicznych wody pobranej z Bystrzycy

 

Na zakończenie za pomocą odpowiednich fragmentów z Pisma św. wyjaśniono symbolikę wody w Biblii. Poruszono i uwrażliwiono młodzież  na problem braku wody na świecie oraz podkreślono jak ważnym komponentem dla naszego środowiska jest czysta woda.

Na podsumowanie warsztatów by sprawdzić zdobytą przez uczniów wiedzę zadałam kilka pytań dotyczących przeprowadzonych warsztatów. Osoby, które wykazywały  największe zainteresowanie zostały nagrodzone pięknymi puzzlami oraz zabawką „jojo”.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie podczas „warsztatów o wodzie” wykazali dużą wiedzę na dany temat, byli bardzo aktywni i zainteresowani warsztatami. Największy entuzjazm i ciekawość młodzieży rozbudziła część praktyczna warsztatów, w której to mogli samodzielnie dokonać oceny jakości wody. Cześć w której młodzi mogli wykazać się zdobytą wiedzą i która została nagrodzona, również cieszyła się dużą popularnością. Myślę że warsztaty rozbudziły w młodych ludziach poczucie, że warto chronić i właściwie gospodarować zasobami wodnymi.

 

Magdalena Malec

 

więcej zdjęć z warsztatów w galerii!!!


zpraszamy również na stronę Kajakowego Patrolu św. Franciszka

oraz na www.nieplywamwsmieciach.pl

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2010, godz. 21:07 - Weronika Goraj