8 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o Wodzie”. W 3-godzinnym cyklu zajęć wzięło udział łącznie 25 uczniów z klas IV i VI. Warsztaty poprowadził Feliks Zachwieja z KNSOS KUL.

 

 

 

 

 

Warsztaty składały się z części teoretycznej i z części praktycznej, która jak wiadomo sprawiła dzieciakom najwięcej radości. Hasłem przewodnim zajęć było hasło: WODA NASZ SKARB, wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się czemu woda jest ważnym i cennym zasobem naturalnym, poruszyliśmy ważne aspekty związane z wodą m. in.: życie-woda, obieg wody w przyrodzie i jej zasoby, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, zagrożenia oraz zapoznałem dzieci z podstawami monitoringu i biomonitoringu wód powierzchowych. Poruszyliśmy również temat symboliki wody w biblii.

 

W części praktycznej badaliśmy właściwości wody z Dunajca (pH, zawartość azotanów, fosforanów itd) oraz ocenialiśmy klasę jakości wody na podstawie organizmów obecnych w materiale z dna rzeki. Część praktyczna spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nasze wyniki i obserwacje zapisaliśmy i na ich podstawie dokonaliśmy oceny czystości wódy z rzeki.

 

Uczniowie  podczas „warsztatów o wodzie” wykazali dużą wiedzę na dany temat, byli bardzo aktywni i zainteresowani warsztatami. Największy entuzjazm i ciekawość młodzieży rozbudziła część praktyczna warsztatów, w której to mogli samodzielnie dokonać oceny jakości wody. Cześć w której młodzi mogli wykazać się zdobytą wiedzą i która została nagrodzona, również cieszyła się dużą popularnością. uważam, że warsztaty rozbudziły w młodych ludziach poczucie, że warto chronić i właściwie gospodarować zasobami wodnymi.

 

Feliks Zachwieja

 

Zapraszam do galerii

Autor: Feliks Zachwieja
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2011, godz. 15:15 - Feliks Zachwieja