11 maca 2011 roku ekipa "Kajakowego Patrolu św. Franciszka" zawitała do woj. warmińsko-mazurskiego. Tym razem warsztaty o wodzie odbyły się w Działdowie oraz w Olsztynie. 

 

Prowadzącymi warsztaty byli: Karolina Będęr, Weronika Goraj oraz Feliks Zachwieja. Pełni zpału do pracy wyruszyliśmy w tę daleką podróż na północ Polski. 

 

Prowadzone przez nas warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie nad rzeką Działdówką oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie nad rzeką Łyną.

 


 

Celem  warsztatów było  rozbudzenie motywacji w uczniach  do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV-VI zainteresowani tematyką przyrodniczą. Zajęcia miały formę warsztatową, dawały więc uczestnikom możliwości czynnego udziału.

 

Poruszane zagadnienia dotyczyły szeroko pojętej wody. Rozmawiano na takie tematy jak: jaka jest rola wody w przyrodzie?, dlaczego woda jest ważna dla naszego organizmu?, w jakiej postaci woda występuje na Ziemi?, ile procent naszego globu stanowią lądy, a ile woda?, jaka jest symbolika wody w Biblii? Pokazano również jak wygląda cykl hydrologiczny, czyli obieg wody w przyrodzie. Uczniowie zapoznali się z klasyfikacją wód pod względem ich czystości oraz podstawowymi parametrami mierzonymi w celu określenia stopnia zanieczyszczenia wód (zawartość fosforanów, azotanów, żelaza, wartość pH itp.). Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z zupełnie nowymi dla nich pojęciami takimi jak: biomonitoring, oraz bioindykatory. Poznali także zasadę oceny stanu zanieczyszczenia rzek poprzez biomonitoring.

 

Nieodzowną częścia naszych warsztatów są zajęcia praktyczne podczas których uczniowie dokonują analizy właściwości fizykochemicznych wody pobranej z rzeki. Za pomocą zastawów do badania wody oznaczono zawartość:  fosforanów, żelaza,  azotu amonowego oraz azotanowego, wartość pH oraz twardość wody. 

 

Na zakończenie warsztatów poruszono problem braku wody na świecie.  Wspólnie stworzono listę codziennych czynności, za pomocą których możemy oszczędzać wodę.

 

 

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą oraz dużą aktywnością i zainteresowaniem prezentowanym tematem. Największy entuzjazm i ciekawość rozbudziła część praktyczna warsztatów, w której to mogli samodzielnie dokonać oceny jakości wody. Z pewnością „lekcja” ta pozwoliła rozbudzić w młodych ludziach poczucie, że warto chronić i właściwie gospodarować zasobami wodnymi. 

 

Zapraszamy na stronę projektu kajakowy patrol

oraz do naszej galerii

 


Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 16:06 - Weronika Goraj