W czerwcu 1999 r. Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Badań Slawistycznych Uniwersytetu Ottawskiego zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencję poświęconą problematyce przekładu literackiego. Konferencja obejmowała również pięciodniowe warsztaty prowadzone przez prof. Richarda Sokoloskiego z Ottawy, na których przekładano poezję z języka polskiego na angielski. Wybrane referaty wygłoszone podczas tej konferencji oraz przetłumaczone na nowo wiersze – owoc pracy warsztatów przekładu dzieł poetyckich – ukazały się w książce „Warsztaty translatorskie 1”, dając początek nowej serii wydawniczej.

            Dotychczas ukazały się 4 tomy.

 

Warsztaty Translatorskie 1 / Workshop on Translation 1, red. R. Sokoloski, H. Duda, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Ottawa: Slavic Research Group – University of Ottawa, 2001.

 wt01.png

Warsztaty Translatorskie 2 / Workshop of Translation 2, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Scholz, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Ottawa: Slavic Research Group – University of Ottawa, 2002.

 wt02.png

Warsztaty Translatorskie 3 / Workshop of Translation 3, red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Ottawa: Slavic Research Group – University of Ottawa, 2003.

 wt03.png

Warsztaty translatorskie 4 / Workshop on translation 4, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Klimek, K. Klimkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Ottawa: Slavic Research Group – University of Ottawa, 2007.

 wt04.png

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, godz. 23:01 - Agata Poręba